ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το τεχνικό μας γραφείο παρέχει αξιόπιστες τεχνικές λύσεις – συμβουλές και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ως προς την κατασκευή και διαχείριση (project management) κτιριακών έργων και έργων υποδομής, επενδύοντας στην πολύχρονη πείρα των εταίρων και των συνεργατών της.

Κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, εργαζόμαστε και αξιοποιούμε τις εξειδικευμένες γνώσεις μας, ώστε να είμαστε σε θέση να προτείνουμε και να σχεδιάσουμε, μαζί σας, τις βέλτιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει οικοδομικές άδειες που αφορούν:
- Μονοκατοικίες
- Πολυκατοικίες
- Γραφεία & Καταστήματα
- Βιομηχανικούς & Βιοτεχνικούς χώρους
- Ξενοδοχειακές μονάδες
- Πρατήρια καυσίμων
- Συνεργεία αυτοκινήτων
- Ιδιωτικά ΚΤΕΟ
- Αποθήκες
- Αλλαγή χρήσης χώρων
- Νομιμοποιήσεις
- Επισκευές
- Κατεδαφίσεις
- Προσθήκες
- Ενισχύσεις
- Εργασίες μικρής κλίμακας

Διεκπεραίωση Διαδικασίας Ένταξης στη Ρύθμιση Αυθαιρέτων εντός και εκτός σχεδίου. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
- Την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς και την έκδοση βεβαιώσεων του Ν.4495/17 για μεταβιβάσεις ακινήτων
- Αποτυπώσεις Ακινήτων
- Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης
- Σύνταξη Εντύπου Ειδικού Προστίμου
- Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
- Υποβολή Φακέλου (ηλεκτρονικά)
- Έλεγχος Στατικής Επάρκειας
- Έκδοση Πιστοποιητικού Νομιμότητας

elEL