ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων και γενικότερα των εγκαταστάσεων αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Γι' αυτό θα πρέπει να ανατίθεται μόνο σε μηχανικούς, οι οποίοι γνωρίζουν και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση της εκάστοτε δραστηριότητας. Το τεχνικό μας γραφείο διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε αυτό το πεδίο και έχει αδειοδοτήσει με επιτυχία ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

Αυτές κατα κύριο λόγο ανήκουν στους παρακάτω τομείς:

- Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
- Βιομηχανία - Μεταποίηση
- Εκπαίδευση - Υγεία - Αθλητισμός
- Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων
- Εγκαταστάσεις Υποδομών

elEL