ΑΔΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Γενικά η διαδικασία αδειοδότησης έχει 2 στάδια: το στάδιο της εγκατάστασης (άδεια εγκατάστασης) και το στάδιο της λειτουργίας (άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας ή ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας). Η άδεια εγκατάστασης αφορά στην πρόθεση/σχεδιασμό άσκησης μιας δραστηριότητας και κεντρικό της σημείο αποτελεί η χωροθέτηση της μονάδας όπου θα ασκείται η δραστηριότητα. Η άδεια λειτουργίας/Υπεύθυνη δήλωση/ενημέρωση αφορά στην υλοποίηση της πρόθεσης.

Άδεια εγκατάστασης δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 17.2 του ν.3982/2011 (επαγγελματικό εργαστήριο = μεταποιητική μονάδα χαμηλής όχλησης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW ή θερμική μέχρι 70 kW) και για την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τον Ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το Ν. 2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011.

Το τεχνικό μας γραφείο έχοντας υλοποιήσει ποικίλες δραστηριότητες στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης γνωρίζει καλά το θεσμικό πλαίσιο και τη διαδικασία αδειοδότησής τους.

en_USEN