ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, για κατάθεση σε πολεοδομία, καλύπτοντας το μεγαλύτερο φάσμα του αντικειμένου.
Ασχολείται με μελέτες εφαρμογής, αποτυπώσεις ή προμελέτες για την σύνταξη οικονομοτεχνικών προσφορών για ανάληψη – διαχείριση έργου.

Οι μελέτες που αναλαμβάνουμε περιέχουν τμήμα ή ένα σύνολο από τις κάτωθι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων:

-Ενεργειακές μελέτες (κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ με χρήση κατάλληλου λογισμικού)
-Ηλεκτρολογικά (Ισχυρά (φωτισμός, κίνηση, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικά πεδία), Ασθενή (voice, data, πυρανίχνευση,CCTV, wifi – internet, Συναγερμοί, access control, computer room)
-Υποσταθμοί Μέσης Τάσης
-Υδραυλικά – Αποχέτευση – Όμβρια
-Κλιματισμός (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units))
-Εξαερισμός
-Θέρμανση (μονωσωλήνιο, ενδοδαπέδια, ηλιακή, γεωθερμία)
-Πυρασφάλεια (Πυρόσβεση, Πυρανίχνευση, Πυρασφάλεια, Παθητική Πυροπροστασία)
-Φυσικό αέριο (οικιακό, επαγγελματικό)
-Φωτοβολταϊκά (οικιακά, βιομηχανικά)
-Ηλιοθερμικά συστήματα

en_USEN