ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μια πολύ βασική δραστηριότητα του γραφείου μας είναι η αδειοδότηση σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν οι "Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων". Κύριες δραστηριότητες του κλάδου αυτού είναι η έκδοση αδειών λειτουργίας σε:

1. Συνεργεία Αυτοκινήτων

2. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

3. Σταθούς Αυτοκινήτων

4. Πλυντήρια Αυτοκινήτων


Γνωρίζοντας άριστα το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ως άνω δραστηριοτήτων, μπορούμε να αποτελέσουμε τον βασικό σας συνεργάτη στη νέας σας επιχειρηματική δραστηριότητα.

en_USEN